Αποστολική εκκλησία πεντηκοστής Ρόδου

 

Αρχή μας έχουμε τις αξίες και τα ιδανικά που πηγάζουν μέσα από την επίγεια διακονία του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Πιστεύουμε ότι όλη η γραφή Παλαιά και Καινή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, γραμμένη από ανθρώπους που είχε ξεχωρίσει ο Θεός για το έργο του.

 

Πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι δύναμης Θεού εις πάντα τον πιστεύοντα. Πιστεύουμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο.

 

Απέραντη η αγάπη του Θεού Πατέρα για τον άνθρωπο.
Έδωσε τον Υιό του τον μονογενή για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων εις αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια.

 

Μέσω της σταυρικής θυσίας του υπάρχει ακόμη ζωντανή ελπίδα σωτηρίας.
Εις Θεός ,εις Σωτήρ, εν Πνεύμα, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Ποιμήν.
Μένουμε στις παραδώσεις και στα διατάγματα της πρώτης αποστολικής πίστης, στα ίχνη της πρώτης ένδοξης εκκλησίας,
που είναι ο στίλος και το εδραίωμα της αλήθειας, ο καρπός και ο πόνος της ψυχής του.
Προχωρούμε, αγωνιζόμαστε, αγιαζόμαστε, προσδοκούμε.

 

Παρακαταθήκη μεγάλη στην ανθρωπότητα η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο άγγελμα του ουρανού στην γη.
Μένουμε στις προσευχές, στην κλάση του άρτου, στην διδαχή των αποστόλων, και στην κοινωνία ματ’ αλλήλων.

 

Πιστεύουμε στην δεύτερη έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
περιμένουμε την εκπλήρωση όλων των γεγραμμένων επαγγελιών για μια νέα ζωή, ην δικαιοσύνη κατοικεί.