Πρόγραμμα Radio- Elpida

Δευτέρα: Ύμνοι κηρύγματα από το αρχείο.

Τρίτη: Ύμνοι κηρύγματα από το αρχείο.
22:00 – 23:00 ζωντανή εκπομπή.

Τετάρτη: Ύμνοι κηρύγματα από το αρχείο

Πέμπτη: Ύμνοι κηρύγματα από το αρχείο.

Παρασκευή: Ύμνοι κηρύγματα από το αρχείο

Σάββατο: Ύμνοι κηρύγματα από το αρχείο.
10:00 -11:00 ζωντανή εκπομπή.

Κυριακή: 21:30 –22:15 Tο κήρυγμα της πρωινής
θείας λειτουργίας.