Ιησούς Χριστός

αναρτήθηκε σε: Uncategorized | 0

Θέμα: Ιησούς χριστός.
Η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού μπορεί να αποδεχτεί με πολλά γεγονότα. Πολλά έκανε και είπε. Π.χ. θεραπείες, νεκραναστάσεις, αγάπη, διδαχή, συγχώρεση. Ακόμη και αυτή η ίδια η γέννησής του ήταν μοναδική.
Σε αυτό το άρθρο μια άλλη μοναδικότητα του θα αναπτυχθεί. Η πρόλογοι των Αγίων ανθρώπων του Θεού, των προφητών δηλ. της Παλαιάς Διαθήκης που χιλιάδες χρόνια πριν προ-είπαν και έγραψαν την έλευση του Κυρίου μας. αυτό δεν έχει γίνει για κανένα πρόσωπο επάνω στην γη, από κτήσεως κόσμου.
Περίπου εξήντα είναι οι προφητείες αυτές, αλλά εδώ θα σταθούμε σε λίγες που είναι πιο ενδεικτικές και πιο κατανοητές και έχουν εκπληρωθεί πλήρως. Π.Διαθ. ο τόπος γέννησής του: Και εσύ Βηθλεέμ Εφραδά, η μικρή ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες του Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για να είναι Ηγούμενος στον Ισραήλ που οι εξόδοι του είναι εξ αρχής από ημέρες αιώνα. (Μιχαίας ε΄2) Κ.Δ εκπλήρωσης. (Ματθ. Β΄1) γεννήθηκε όντως στην Βηθλεέμ. Π.Δ η εκ παρθένου γέννησή του: Γιαυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Δέστε η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλεστεί Εμμανουήλ.( Ησαΐας ζ΄14) Κ.Δ εκπλήρωσης. Κ.Δ και ενώ αυτός συλλογίστηκε αυτά, ξάφνου άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε σ’αυτόν σε όνειρο
λέγοντας του. Ιωσήφ, γιέ του Δαυίδ μη φοβηθείς να πάρεις την γυναίκα σου την Μαριάμ επειδή αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι από το πνεύμα το Άγιο.
(Ματθ. α’20) Π.Δ περί σταύρωση του: Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. (ψαλμ. Κβ΄16) Κ.Δ εκπλήρωσης: Έπειτα λέει στον Θωμά, φέρε το δάχτυλο σου εδώ και δες τα χέρια μου, και φέρε το δάχτυλό σου και βάλτο στην πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός. (Ιωάν. Κ΄27)
Αυτά και πολλά άλλα είναι τα γραφόμενα παρατεθειμένα ως τεκμήρια περί της υπάρξεως η όχι του Ιησού . Ό Ιησούς Χριστός είναι όχι μόνο ένα αδιαμφισβή-τητα υπαρκτό πρόσωπο, αλλά είναι ο Υιός του Θεού. Ο σωτήρας του κόσμου, ο λυτρωτής που δια των πληγών αυτού εμείς θεραπευθήκαμε.